Zmluvy s partnermi
Zverejnenie informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zverejnenie informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie 2021 Tlačiť

MSVVS_logo_2021

Zverejnenie informácie podľa Zmluvy č. 0294/2021/SŠ o podpore národného športového projektuv roku 2021, prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu:

Čl. 6

Povinnosti a záväzky Prijímateľa

(5) Prijímateľ je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola prijatá alebo použitá, ak nevedie príjmy a výdavky na osobitnom bankovom účte.

Zmluva:  MŠVVŠ_zmluva_2021.pdf

Priebežné čerpanie – vyúčtovanie je dostupné po kliknutí na „Čítať celý článok…“

Dokumenty:

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie:

máj 2021:  KST_priebežné_čerpanie_05_2021_formulár10696_v2.xls

jún 2021:   KST_priebežné_čerpanie_06_2021_formulár10696_v2.xls

júl 2021:  KST_priebežné-čerpanie_07_2021_formulár10696_v2.xls

august 2021:  KST_priebežné-čerpanie_08_2021 formulár10696  v2.xls

september 2021:  KST_priebežné-čerpanie_09_2021_formulár10696_v2.xls

október 2021:  KST_priebežné-čerpanie_10_2021_formulár10696  v2.xls

november 2021:  KST_priebežné-čerpanie_11_2021_formulár10696 v2.xls

december 2021:  KST_priebežné-čerpanie_12_2021_formulár11076_v4.xls

január 2022: KST_priebežné -čerpanie_01_2022_formulár 11076.xls